NIEUWSBRIEF 27 MEI 2011

Nepalrun
Nog enkele dagen voor de jaarlijkse Nepal-run!!
Hopelijk wordt het weer net zo gezellig als de vorige jaren en zijn de weergoden ons gunstig gezind.
Een klein spatje is voor de hardlopers geen probleem, maar de wandelaars onder ons prefereren waarschijnlijk toch een zonnetje.  Aan de duinen zal het in ieder geval niet liggen, want die zijn eigenlijk altijd prachtig.

Bij deze; alvast veel succes en plezier toegewenst a.s. zondag en alvast vele malen dank voor uw inzet.

Ook wil ik U op de hoogte stellen van de stand van zaken omtrent de stichting  ”Handen voor Tanden”.

Activiteiten 2011
Naar aanleiding van ons bezoek afgelopen najaar in Nepal en verschillende evaluaties zijn we tot de volgende conclusies gekomen:

·         Het accent moet liggen op ervoor zorg dragen dat plaatselijke mensen zelf zoveel mogelijk
tandheelkundige activiteiten kunnen doen om hun levensstandaard te verhogen (dit natuurlijk
binnen de huidige omstandigheden)
·         Ook zal de nadruk van onze kennisoverdracht moeten liggen op preventie. Zodat vooral een
nieuwe  generatie meer bewust wordt van gebitsverzorging   (“Awareness”)
·         Als er een “dental team” naar Nepal afreist, is het de bedoeling dat er dan samen met de al
eerder aangestelde locale healthworkers gewerkt wordt. Er zal dan ongeveer per week een
behandelplek worden gecreëerd, waar de plaatselijke bevolking heen kan gaan voor behandeling.
Over het algemeen voornamelijk pijnbestrijding.  We zullen dan samen met de healthworkers
mensen kunnen gaan behandelen.

Marleen de Wolf heeft als mondhygiëniste al veel leerkrachten bereikt met haar poets-instructie-lessen.  Bij een volgende bezoek zouden we dat dan weer kunnen bekijken.

Op veel schooltjes en weeshuizen zijn er al speciale zakjes voor aan de muur gemaakt waar de kinderen hun eigen borsteltje in kunnen doen en op deze manier wordt ervoor gezorgd dat het niet wordt gebruikt om een kippenhok , of iets dergelijks mee schoon te maken.

Wat betreft de tandheelkundige kennisoverdracht willen wij ons vooral toeleggen op de bevolking buiten Kathmandu. Allereerst omdat er in Kathmandu  wel al meerdere tandartsen zitten en het probleem voor de meeste mensen een geldkwestie is (zorgverzekeringen bestaan niet in Nepal).

Anderzijds kost het ons als team relatief veel te veel tijd om binnen het drukke Kathmandu “even” wat mensen te behandelen. We moeten dus keuzes maken.
Buiten de stad zijn er gewoon geen tandartsen, dus dat is voor ons de uitdaging en daar kunnen wij iets toevoegen.
De kennis van de healthworkers zou verder kunnen worden uitgebreid met kleine cursussen.

Ik ben bezig om dat uit te zoeken en heb contact opgenomen met Pim Bink, een Nederlandse tandarts die al jaren in Nepal werkt en tegenwoordig ook woont.
Bij toeval kwam ik hem in Kathmandu tegen waar hij mij vertelde dat hij nog 2 degelijke jaren-50 tandartsstoelen over had. Deze zijn door stichting Veldwerk prompt opgehaald en geïnstalleerd in de medische posten, waar ze niet alleen voor tanden en kiezen worden gebruikt, maar voor nog veel meer andere medische handelingen.
Hij is ook degene die een opleiding in Kathmandu  is gestart voor Nepalese tandartsen. Wat en hoe precies dat is nu nog niet helemaal duidelijk, evenals het feit dat we goed moeten beoordelen wie er dan naar zo’n opleiding zullen gaan. Het is natuurlijk de bedoeling dat er dan gewerkt gaat worden in de regio buiten Kathmandu, waar de healthworkers vandaan komen en niet bijvoorbeeld in Dubai waar het grote geld ligt.
Vooralsnog  hebben we bereikt, mede door de vorige opbrengsten van de Nepal-run, dat er in Kathmandu een grote metalen kist staat met tandheelkundige materialen (klaar voor een volgende groep) .

En er zijn al de eerste stappen gezet in de tandheelkunde door de plaatselijke aangestelde healthworkers en natuurlijk de eerste preventielessen gegeven.

Activiteiten 2012
Het plan is om in 2012weer naar Nepal te gaan, maar voor die tijd gaan we verder met begeleiding op afstand. We hebben nu de nodige contacten, kunnen ons voorstelling maken van de problemen, etc. De ervaringen  dragen we altijd met ons mee en we hopen dat  ons kleine , maar doelgerichte initiatief in de toekomst zijn vruchten mag afwerpen.

Rest mij nog een hele fijne Nepal-run toe te wensen  en nogmaals dank voor alle vertrouwen die U ons heeft geschonken door middel van de vele kleine en grote giften,

Geertje van den Aardweg