De stichting Handen voor Tanden is een initiatief van een viertal enthousiaste mensen, die een bijdrage willen leveren aan de tandheelkundige zorg van de bevolking van Nepal. Begin 2010 is de stichting opgericht en heeft in november 2010 een eerste bezoek van een dental team georganiseerd. In 2012 en 2014 gingen er ook teams naar Nepal. Omdat de stichting naast hulp vanuit Nederland ook wil bijdragen aan de zelfredzaamheid van de Nepalese bevolking leiden wij ook tijdens ieder Dental Camp een aantal Healthworkers op. Eind 2019 is weer een team van 9 mensen voor 2 weken naar Nepal geweest, om samen met de opgeleide Healthworkers op verschillende plaatsen in Nepal tandheelkundige zorg te bieden aan inwoners van Nepal, die normaal geen toegang hebben tot deze zorg. Voor het verslag  van Dental-Camp-2023-Verslag >>klik hier<<.

Stichting

In april 2010 is de Stichting opgericht. Doel is   aan de Nepalese bevolking tandheelkundige     hulp te bieden, die dit niet kunnen betalen.    Daar leiden we lokale Healthworkers op en be- handelen de bevolking met acute klachten.

Nieuws

Door de gulle giften van jullie allen hebben wij dit kunnen financieren, waar wij iedereen zeer dankbaar voor zijn. De healthworkers zijn zeer serieus en enthousiast, zoals op de foto’s wel     te zien is en maken stapsgewijs vorderingen.

Dental Camps

Met een vakkundig team reizen we af naar Ne-pal om samen met de opgeleide Healthworkers op verschillende plaatsen in Nepal tandheel-    kundige zorg te bieden aan inwoners, die          normaal geen toegang hebben tot deze zorg.

WILT U ONS OOK STEUNEN?

ANBI instelling (fiscaal nummer 822339171)

Onze stichting is sinds 1 januari 2012 door de Belastingdienst aangemerkt als een ANBI instelling zoals bedoeld in artikel 6.33 Wet Inkomstenbelasting 2001.
Hierdoor kan de schenker onder bepaalde voorwaarden de schenking aftrekken als een aftrekbare gift.

IBAN Rekening
Giften kunt u overmaken op rekeningnummer: NL93 INGB 0004 8871 46  t.n.v. Stichting Handen voor Tanden te Haarlem.

Translate »