Stichting Handen Voor Tanden

Welkom bij handen voor tanden

De stichting Handen voor Tanden is een initiatief van een viertal enthousiaste mensen, die een bijdrage willen leveren aan de tandheelkundige zorg van de bevolking van Nepal. Begin 2010 is de stichting opgericht en heeft in november 2010 een eerste bezoek van een dental team georganiseerd. In 2012 en 2014 gingen er ook teams naar Nepal. Omdat de stichting naast hulp vanuit Nederland ook wil bijdragen aan de zelfredzaamheid van de Nepalese bevolking leiden wij ook tijdens ieder Dental Camp een aantal Healthworkers op. In maart 2023 is weer een team van 9 mensen voor 2 weken naar Nepal geweest, om samen met de opgeleide Healthworkers op verschillende plaatsen in Nepal tandheelkundige zorg te bieden aan inwoners van Nepal, die normaal geen toegang hebben tot deze zorg.

Voor het verslag van de NepalRun 2023 >> klik hier <<

Voor het verslag  van Dental-Camp-2023-Verslag >>klik hier<<.

Wilt u ons ook steunen?

ANBI instelling (fiscaal nummer 822339171)

Onze stichting is sinds 1 januari 2012 door de Belastingdienst aangemerkt als een ANBI instelling zoals bedoeld in artikel 6.33 Wet Inkomstenbelasting 2001.
Hierdoor kan de schenker onder bepaalde voorwaarden de schenking aftrekken als een aftrekbare gift.

IBAN Rekening
Giften kunt u overmaken op rekeningnummer: NL93 INGB 0004 8871 46  t.n.v. Stichting Handen voor Tanden te Haarlem.