STICHTING


In april 2010 is de Stichting Handen voor Tanden Nepal opgericht. Doel is tandheelkundige hulp aan Nepalese bevolking te bieden, die dit niet zelf kunnen betalen. Door middel van het opleiden van locale Healthworkers (die voorlichting geven en controles kunnen uitvoeren) én door teams uit Nederland uit te sturen die in gebieden buiten Kathmandu locaties bezoeken en de mensen daar controles geven en acute pijnklachten verhelpen.

Samenstelling bestuur:

(sinds april 2010)

Voorzitter: C.P.T. (René) van Lieshout
Vice voorzitter: G.A. (Geertje) van den Aardweg
Penningmeester: H.E. (Arie) Groeneveld
Secretaris: M. (Marleen) de Wolf

Download hier onze statuten

 

ANBI instelling (fiscaal nummer 822339171) 

Onze stichting is sinds 1 januari 2012 door de Belastingdienst aangemerkt als een ANBI instelling zoals bedoeld in artikel 6.33 Wet Inkomstenbelasting 2001.
Hierdoor kan de schenker onder bepaalde voorwaarden de schenking aftrekken als een aftrekbare gift.

De bestuurders van de stichting ontvangen geen beloning of vacatiegelden

Giften kunt u overmaken op rekeningnummer: NL93 INGB 0004 8871 46
t.n.v. Stichting Handen voor Tanden te Haarlem

Hier kunt u een bericht aan ons versturen. U kunt ons ook bereiken via info@handenvoortanden-nepal.nl

 

Translate »