Nieuwsbrief juni 2012

De laatste berichten uit Nepal zijn zeer bemoedigend; in de afgelopen maanden zijn er meerdere Nepalese healthworkers naar een begin-cursus gegaan  in Kathmandu, onder begeleiding van dr. Kiran.
Door de gulle giften van jullie allen hebben wij dit kunnen financieren, waar wij iedereen zeer dankbaar voor zijn.
De healthworkers zijn zeer serieus en enthousiast, zoals op de fotoos wel te zien is en maken stapsgewijs vorderingen.
Onze Stichting heeft nog extra materialen bekostigd die nodig waren voor de cursus en die zij in de toekomst zelf kunnen gaan gebruiken.
Ook op onze vraag of ze extra Engelse les zouden kunnen krijgen heeft Stichting Veldwerk gehoor aan gegeven; vanaf september krijgen ze Engelse les, zodat de communicatie vlotter zal verlopen en er op den duur minder tolken nodig zijn. Tevens is dit ook zeer handig voor andere medici die ze wat gaan leren. Het is voor een Nederlander vaak al moeilijk uit te leggen waar hij kiespijn heeft, laat staan voor een Nepalees via een tolk.
In september gaat de groep healthworkers van 2 jaar geleden weer naar een vervolg-cursus, zodat wij in december samen aan de slag gaan.
Ondertussen zijn we een uitgebreid plan aan het maken voor preventie; fluoride-tandpasta’s, poets-lessen, etc.
En het allerlaatste nieuws is dat er waarschijnlijk een soort van werkruimte wordt gecreëerd voor tandheelkunde, in Salang.
We gaan zien wat dat precies inhoudt als we er in december zijn en wat er evt nog nodig is qua apparatuur / instrumentarium.

U ziet; er zit schot in en het breidt zich als een klein olie-vlekje uit (eerst 3 healthworkers, nu al 7!).
Ook gaat nu het accent liggen op kennis-overdracht en preventie en zijn wij misschien in de toekomst daar niet meer nodig, of alleen nog voor extra financiering.

Wij, als nieuw dental team 2012, gaan weer onze best doen namens de Stichting en hopen dat u er a.s. zondag ook bij zult zijn voor een gezellige en welbesteedde middag.

Geertje van den Aardweg